DADES DE CONTACTE

Carrer Sant Sebastià, 34 08191 Rubí - BARCELONA

TEL: 936 990 353

FAX: 936 990 093

E-mail: info@reginacarmeli.com

Horari de secretaria: Dilluns i dimarts de 9h a 18h. Dimecres, dijous i divendres de 9h a 15h.

SUGGERIMENTS
Vincle amb el centre

Tema

Nom i cognoms
Correu electrònic
Arxiu adjunt
Suggerència
accepto les condicions legals*

 

*CLAUSULADO LOPD ART. 5

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractats en un fitxer degudament registrat en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és responsable Col·legi Regina Carmeli, amb la finalitat d’atendre la present relació i el titular de les dades consenti de forma expressa, ser informat de productes i serveis del responsable. Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Si ho desitja, pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant escrit dirigit a Col·legi Regina Carmeli (c/Sant Sebastià 34-40, 08191 de Rubí).
MAPA