Organigrama de centre

Equip directiu
• Directora i Titular: Gna. Melchora Quintana
• Cap d’Estudis EI i EP: Laia García
• Cap d’Estudis ESO: Anna Mª Albareda
• Cap d'estudis CF: Esther Solera
Caps departaments didàctics
• Dept. Llengües: Mª Rosa Nieto
• Dept. Humanitats: Noemí García
• Dept. Ciències: Elena Ruiz
• Dept. Pastoral: Raquel Niubó
• Dept. Orientació: Marta Valero
Coordinació d´equips docents
• Ed. Infantil: Lurdes Llonch
• Cicle Inicial: Mireia De La Rosa
• Cicle Mitjà: Mª Àngels Villamana
• Cicle Superior: Raquel Niubó
Departament d´orientació pedagògica (DOP)
• COORDINADORA: Marta Valero
• ASSESSORS:
         EI......Mª Carmen Carranza
         CI......Helena Soriano
         CM......Begoña Fumadó
         CS......Raquel Niubó
         ESO.....Marta Valero
Vetlladores
Cristina Saumell
Isabel Riba
Personal d´accés i servei
Maria Antonia Pena
Mari Carmen Gasset
Sonia Ahufinger
Núria Pámpols
Juan Ramón Amezcua
Tutories
• P-3 A: Montserrat Bellera
• P-3 B: Beatriz Gallego
• P-4 A: Ana Tere Gálvez
• P-4 B: Carme Ortiz
• P-5 A: Anna Cuquerella
• P-5 B: Lurdes Llonch
• 1er A: Helena Soriano
• 1er B: Montserrat Saumell
• 2n A: Mireia De La Rosa
• 2n B: Monserrat De Guinea
• 3r A: Begonya Fumadó / Carme Rodríguez
• 3r B: Elísabeth Calduch
• 4t A: Mª Àngels Villamana
• 4t B: Mª Àngels Villamana
• 5è A: Raquel Niubó
• 5è B: Aida Cerezo
• 6è A: Laura Cazorla
• 6è B: Merçè Taberner
• 1er ESO A: Elena Ruíz
• 1er ESO B: Noemí García
• 2n ESO A: Mónica Casas
• 2n ESO B:Marina Millán
• 3r ESO A:Ana M martínez
• 3r ESO B:Jordi Puig
• 4t ESO A: Mª Josep Freixanet
• 4t ESO B: Sergi Castellà
• 1er Gestió: Susana Marín
• 2n Gestió: David Menéndez
• Aux. Inferm A: Neus Jaume
• Aux. Inferm B: Maria Comelles
• CAFEMN: Germán gonzález
• CAS: Miriam Herrerías
• 1r AAFE: Mario Jordano
• 2n AAFE: Meritxell Segura
• 1r Higiene Bucodental: Itas Luque• 1r Comerç Internacional: Sonia Jiménez
Professors especialistes
Albareda, Anna: ESO
Lobato, Miriam: EP
Cazorla, Laura: EP
Carranza, Mª Carmen: EI i EP
Bellsolà, Carles: ESO
Nieto, Rose: ESO i CF
Molero, Marta: EI
Enguita, Jordi: EP i CF
González, Elisabeth: ESO i CF
Gaju, Anna: ESO
García, Laia: EP
González, Alberto: EP
Pons, Jordi: ESO i CF
Lázaro, Mireia: CF
Martínez, Ana Maria: ESO
Sánchez, Nury Yised: EP
Millán, Marina: ESO
Pérez, Maricela: EP
Calderón, Andrea: EI
Puertes, Sergi: EI, EP i CF
Quintana, Melchora: ESO
Riba, Isabel: EI i
Sabio, Iris: CF
Segura, Rosa Pilar: CF
Vert, Laura: EP
Ysern, Joan: ESO
Toni Munar CF
M Luisa Augé CF
Ferran Cintas EP i CF
Alba Acedo EP, ESO i CF
M Luisa Fernández CF
Vicenç Alumbreros ESO
Esther Solera CF
Montse Soler CF
Consell escolar
• President: Melchora Quintana
• Repr. Titularitat: Dolores Martínez, Maricela Pérez, Nury Yised Sánchez
• Repr. Professorat: Mª Rosa Nieto, Mireia De La Rosa y Aida Cerezo, Susana Marin
• Repr. Famílies: Carme García, Montserrat Montenegro, Anna Alarcón, Laia Badía
• Repr. Alumnes: Marina Sáez, Bernat Feliz
• Repr. Personal no docent: Mª Antònia Pena
• Repr. Ajuntament: Manuela Martín