Informació del dia a dia

<

Servei de bon matí

El col·legi ofereix el servei d’acollida de les 7’50h a 9h pels alumnes que ho necessitin, des de P-3. Es pot fer ús d’aquest servei de forma fixa o eventual.
La monitora responsable prepara activitats diàries per fer que la primera hora del matí sigui ben distreta.