Informació del dia a dia

<

Biblioteca

Oferim el servei de biblioteca gratuita dilluns, dimarts i dimecres en l’horari de 17h a 18’15. Els alumnes poden aprofitar aquest espai per consultar informació, realitzar feines escolars o llegir. Els alumnes que ho necessitin podran utilitzar la xarxa wifi.

La biblioteca del centre disposa d’un ampli fons bibliogràfic en el qual predominen les obres de consulta general, també compta amb col·leccions completes de literatura que recullen les obres més representatives de la literatura catalana, espanyola i universal.Per tal d’estimular l’hàbit lector els estudiants tenen accés a un ampli ventall de títols de literatura juvenil de diverses editorials especialitzades en la temàtica adolescent.

 
Biblioteca