Coneix-nos en un clic

Coneix-nos en un clic Coneix-nos en un clic Coneix-nos en un clic Coneix-nos en un clic

La titularitat del col·legi Regina Carmeli pertany a l’Institut de les Germanes Carmelites de Sant Josep, congregació fundada el 10 d'octubre de 1900 per la Gna. Rosa Ojeda i Creus.

Rosa Ojeda i Creus va néixer a Vilanova i la Geltrú el 30 d’agost de 1872. La seva infantesa va estar dedicada a la cura i atenció dels seus germans i avis, després de la prematura mort dels seus pares.

A l’edat de 21 anys va decidir fer-se religiosa per entregar la seva vida als altres. Al 1900, decebuda per l’actitud de les religioses del seu convent es va decidir a fundar les Germanes Carmelites de Sant Josep, per consell del bisbe Josep Morgades i Gili. Una congregació que va impregnar del seu estil de humilitat, senzillesa, entrega i servei, de l’amor de Déu i de la il·lusió de compartir la bona notícia de l’evangeli.

El 10 d’octubre de 1900 la comunitat de les Carmelitas de Sant Josep es van instal·lar a Barcelona. Esforç rere esforç, la Institució va aconseguir obrir noves cases: a El Masnou per atendre a la gent gran, Casa Bressol del Raval de Barcelona i la Casa Mare a Horta per malalts.

Durant els anys 50 i 60 les activitats de les Carmelites de Sant Josep es van concentrar a Barcelona, al barri d’Horta: residència per a gent gran (1957), clínica (1971) i centre d’ensenyament (1963).

L’any 1915 l’industrial rubinenc Joan Bertrand va proposar a la mare superiora Rosa Ojeda la creació d’una fundació a Rubí. La seva missió va ser tenir cura dels fills de les famílies obreres de la fàbrica Bertrand i, amb els anys, van poder atendre altres malalts de la vila.

Després de la guerra civil espanyola les Germanes es van haver de dispersar essent refugiades a cases particulars de famílies de Rubí, renovant les seves tasques l’any 1940 després de reconstruir i condicionar el seu convent. Cap al 1945 en Lluís Bertrand i la Congregació van acordar la creació d’una escola apostòlica a Rubí que amb els anys admetria fills d’obrers d’altres fàbriques i altres infants de la població.

La implicació social de la comunitat carmelita als afers de la vila que també es va fer palesa a moltes actuacions concretes de les germanes com ara l’ajut als damnificats de l’explosió a la caldera de la fàbrica Bertrand o la col·laboració durant la terrible tragèdia que va significar per Rubí la riada del 25 de setembre de 1962 amb la cessió dels soterranis del convent per l’emmagatzemament, classificació i repartiment de roba i calçat pels afectats per les inundacions.

És concretament durant aquest mateix any 1962 que l’escola s’anomenà Colegio del Sagrado Corazón. El curs 1970/1971 s’inaugurà el nou col·legi amb el nom de Regina Carmeli tal i com és conegut fins avui dia.

Mare Rosa va morir a la Casa Mare el 15 de maig de 1954. L’any 1985 es va obrir la causa diocesana de beatificació i el 3 de juliol de 1998 va ser proclamada Venerable reconeixent-ne les seves virtuts religioses i humanitàries.

Mare Rosa Ojeda va dir: "Per educar els nens no es necessita molta saviesa i do de paraula, sinó formar-se amb un cor ple d’amor i comprensió per tal de tractar carinyosament a aquests fillets de Déu".

I és justament aquesta la feina que les Germanes Carmelites de Sant Josep han aconseguit al llarg d’aquests 100 anys, i encara en l’actualitat: que tothom que s’apropi se senti acollit, estimat i preparat per a ser persones competents en la nostra societat.

MISSIÓ

Formem integralment infants i joves. Treballem conjuntament amb les seves famílies, en el marc d’una comunitat educativa on aprendre i viure els valors humans i cristians. Aportem a la nostra societat persones competents en tots els àmbits i compromeses amb una societat més justa i solidària.

Coneix-nos en un clic

VALORS

El nostre Centre es fonamenta en els valors cristians de la fundadora Mare Rosa Ojeda. Presentem el cristianisme com una opció que comporta viure d’acord amb l’evangeli en un context socio-cultural en permanent canvi. Proposem el diàleg entre fe i cultura com a eix vertebrador d’una societat més justa.

  * Esforç, senzillesa i alegria.
  * Exigència i fermesa harmonitzades amb comprensió i tolerància.
  * Pacifisme, solidaritat i proïsme.
  * Respecte a les persones i els seus plantejaments, afavorint l’intercanvi d’opinions i el treball en equip.
  * Respecte a l’entorn natural i cultural.

Coneix-nos en un clic

VISIÓ

Volem ser un centre que aculli i acompanyi els alumnes i les seves famílies en l’educació integral.
Treballem per formar persones amb valors cristians, respectuoses amb els altres i l’entorn.
Apostem per un centre on la innovació educativa i les llengües estrangeres siguin els nostres pilars; on eduquem en la creativitat, l’emprenedoria, l’ús de les noves tecnologies i el treball en equip.
Volem ser un centre de referència a la comarca en cicles formatius que prepari professionals capaços d’adaptar-se als reptes de futur.

Coneix-nos en un clic

L’abast del sistema de gestió de la qualitat del nostre centre col·legi Regina Carmeli s’aplica als serveis educatius dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, CIS (curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior), ESO, menjador i extraescolars.

El col·legi Regina Carmeli es compromet a complir amb els requisits aplicables i exposats a la missió, visió i valors i vetllar per una millora contínua del sistema de gestió de la qualitat

1.- Facilitar als alumnes, amb la col·laboració de la família, una educació integral, mitjançant el desenvolupament harmònic de tots els valors humans, cristians, morals, intel·lectuals i afectius.

* Presentem un projecte educatiu cristià i adoptem l’estil que ens infongué Mare Rosa Ojeda i Creus.
* Creiem que l’escola és un lloc adient per transmetre i viure els valors cristians i humans.
* Promovem, en els alumnes, el desvetllar de la fe cristiana i el seu progressiu creixement.

2.- Promoure una formació humana que integri el sentit de responsabilitat en el desenvolupament de la vida.

* Estimular les capacitats dels alumnes atenent a la diversitat i valorant el seu procés educatiu.
* Promovem un aprenentatge basat en l’esforç personal, en d’interès i la motivació, fomentant l’esperit de treball i el desenvolupament de les capacitats per l’exercici competent i responsable de la seva futura activitat professional.
* Valorem el treball dels alumnes segons llurs capacitats i el seu esforç personal.
* Considerem prioritari una bona integració dels alumnes amb necessitats especials i segons les possibilitats de l’escola.
* Considerem que aquesta educació integradora ha de conduir els alumnes a compromisos personals que s’expressin en actuacions concretes.
* Promovem el descobriment de valors i la formació d’actituds i destreses.
* Fomentem l’ensenyament personalitzat, la creativitat i activitats dels alumnes tant individualment com en grup.
* Adoptem una avaluació constant dels alumnes segons el marc de l’actual Llei d’Educació en vigor i els criteris del centre expressats al dossier “criteris d’avaluació del centre”.
* Estimulem el cultiu de la intel·ligència per mitjà de les oportunes tècniques d’estudi i de treball.

Coneix-nos en un clic

3.- Educar els alumnes com a ciutadans lliures, solidaris i compromesos amb la societat de la qual formen part. Aquesta educació haurà de contemplar una visió multicultural i pluralista.

* Considerem que el desenvolupament de les capacitats personals condueix a descobrir i viure valors bàsics per a la convivència en una societat democràtica.
* Promovem la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials i en condicions socials desfavorides.
* Promovem una educació que tingui com a finalitat ideals de justícia i pau. Aquesta educació ha de comportar que els alumnes esdevinguin conscients de les realitats d’injustícia més properes i adoptin una actitud crítica.
* Potenciar els valors específics de la nostra cultura dins un clima d’interacció i interrelació amb la resta.

4.- Adoptar una metodologia didàctica, oberta i flexible d’acord amb les possibilitats reals de l’escola, les expectatives que han posat en l’escola les famílies i les necessitats del alumnes.

* Fomentar una pedagogia activa que reforci la iniciativa, la creativitat i la recerca personal que impulsa tota tasca educativa.
* El professorat manté una disposició dinàmica, oberta a les necessitats d’una continua actualització personal i amb una formació permanent, tenim en compte l’evolució i el canvi com a constants de la vida en tots els seus aspectes
* Fomentar una metodologia que incideixi en l’acció educativa i ajudi al desenvolupament de la personalitat .
* Promoure una educació que afavoreixi el respecte i cura de la natura i el medi.

Coneix-nos en un clic

5.- La nostra concepció d’educació cristiana implica que el conjunt d’estaments que formen la Comunitat Educativa (Comunitat Religiosa, Professorat, pares i alumnes) tinguem un objectiu comú segons el nostre Projecte Educatiu: el desenvolupament integral de l’alumne en els seus aspectes personals, culturals, socials i cristians. Per tal de donar aquest desenvolupament el Claustre de professors treballarà de forma coordinada amb la Comunitat Religiosa i es formarà de manera permanent.

* La tasca docent ha de respondre als interessos dels alumnes, estar en sintonia amb les seves experiències i donar respostes als problemes que es plantegin.
* Consolidar la comunicació i col·laboració de tots els professors que integren l’Equip Docent per tal d’afavorir el progrés educatiu dels alumnes.