Avís Legal

Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos tenen caire confidencial, especialment pel que fa a les dades personals, i s’adrecen exclusivament al destinatari referenciat. Si no es tracta d’aquest i l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos, tot sota pena d’entrar en responsabilitats legals. Les opinions contingudes en aquest missatge i en els arxius adjunts, pertanyen exclusivament al seu remitent i no representen l’opinió de cap empresa tret que es digui expressament i el remitent estigui autoritzat per a això. L’emissor no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.