Assesorament & Reconeixement

Informació sobre el servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu:
En què consisteix el Servei d’assessorament?
A qui s’adreça aquest servei?
Com puc sol·licitar aquest servei?
Quan costa el servei d’assessorament?
Quin és el període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament?
Quins són els criteris d’admissió?
Calendari del servei d’assessorament
Full de sol·licitud al servei d'assesorament
Informació sobre el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral:
En què consisteix el Servei de reconeixement?
Com puc sol·licitar aquest servei?
Quan costa el servei d’assessorament?
Quin és el període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement?
Calendari del servei de reconeixement
Full de sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges