AMPA

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Regina Carmeli de Rubí, formada per pares i mares, o tutors.
A més d’implicar les famílies amb l’escola, està destinada a reforçar el paper dels pares i mares com a primer referent educatiu dels alumnes.
Els pares i les mares som part important de la comunitat educativa del Regina Carmeli. Assumim el seu Projecte Educatiu i el seu Caràcter Propi, recolzem la tasca del col·legi i l’enriquim amb les nostres aportacions; assistim a les reunions, festes i trobades; dialoguem amb els responsables de la titularitat per tal de treballar per uns objectius comuns.

Actualment la Junta està formada pels següents membres:
Carmen García Meroño – PRESIDENTA
Daniel Palmero Fuentes – VICEPRESIDENT
Beatriz Nova Silva – SECRETÀRIA
Elisenda Baqués Torner -TRESORERA

Vocals:
José Antonio Alcedo Quintana
Yolanda Tejada Serrano
Immaculada Soler Pons
Anna Alarcón Porras

Sensibilitzar i orientar els pares i mares sobre la seva responsabilitat d’educadors dels seus fills i en especial, sobre la responsabilitat en la col·laboració amb el Centre.

Aconseguir un ambient de diàleg família – escola, mitjançant un contacte personal i col·lectiu entre els pares i els tutors o els professors del centre, vetllant per les exigències d’una escola cristiana.

Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares, per tal de potenciar els serveis i les activitats del centre.

Durant el curs 2017-2018 les activitats que organitza l’AMPA són:

 10 Febrer 2018: Festa de Carnestoltes – xocolatada

 8 Abril 2018: Festa de la família Regina Carmeli

 12-13 Maig 2018: Romeria a Montserrat

 

————————————————-

També col·laborem en les següents activitats: visita dels Reis d’Orient (desembre); campanya Fruita a les escoles de la Generalitat de Catalunya (durant tot el curs); i d’altres col·laboracions puntuals durant el curs escolar.

Trobareu informació actualitzada sobre aquestes activitats a la secció Notícies.

Els pares i mares dels alumnes podeu participar en el funcionament i activitats de l’escola a través de les següents vies que ofereix l’AMPA amb el consens de l’escola:

Com a delegats de classe
Participant puntualment en les diferents activitats que organitzem.

Si voleu participar, ompliu el formulari.

També us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través del correu electrònic ampa@reginacarmeli.com

FORMULARI DE CONTACTE
Nom
Cognoms
Correu electrònic
Curs
Tel.
Any naixement alumne
acepto les condicions legals*

 

*CLAUSULADO LOPD ART. 5

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos personales facilitados por usted, serán tratados en un fichero debidamente registrado en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos del que es responsable el Colegio Regina Carmeli, con la finalidad de atender la presente relación y el titular de los datos consiente de forma expresa, ser informado de productos y servicios del titular de la web. Asimismo, informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad y de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Si lo desea, puede acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de dichos datos mediante escrito dirigido a Regina Carmeli con domicilio en C Sant Sebastià, 34 08190 Rubí.